+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Pitkän Terhokotirupeaman jälkeen aloitan toiminnan oirehoidon ja saattohoidon piirissä uudella tavalla. Vaikeasti sairastunut ihminen ja koko hänen lähipiirinsä tarvitsevat usein apua hankalien oireiden, henkisen hädän ja tulevaisuuden uhkien hallitsemiseksi. Apua tähän tarjoaa Terhokoti ja julkisella puolella kotisairaalat ja kaupunginsairaalat. Mitä lisäarvoa voisin tähän tuoda omalla toiminnallani?

Kun ihminen sairastuu, ensimmäinen uhka liittyy koko tulevaisuuteen. Kuinka minun käy? Kyse voi olla syöpäsairaudesta, neurologisesta sairaudesta, sydän- ja keuhkosairauksista ja monista muista elämää rajoittavista sairauksista. Tieto rajallisesta tulevaisuudesta ahdistaa ja pelottaa. Onneksi suomalainen terveydenhuolto kykenee hoitamaan suuren osan sairauksista tai ainakin merkittävästi pidentämään elämää. Syöpä ei enää automaattisesti merkitse kuolemaa, ALS (lihasten hermotusta rappeuttava sairaus) ei johda välittömästi toimintakyvyttömyyteen.

Viimeisten 25 vuoden ajan olen ollut hoitamassa ja tukemassa ihmisiä, jotka ovat saaneet tietää sairastuneensa vakavaan sairauteen. Tuona aikana tieto kipujen ja muiden fyysisten oireiden hoidosta on lisääntynyt ja hoitomuotoja ja lääkkeitä otettu käyttöön. Suuri osa kivuista voidaan lievittää, hengitysvaikeuksia voidaan helpottaa ja pahoinvointiin sekä muihin oireisiin löytyy lievitys.

Henkinen tuki vaikeassa sairaustilanteessa on myös merkityksellistä. On tärkeää puhua koko perheen kanssa yhdessä siitä, kuinka sairaus muuttaa elämää ja kuinka sen ei tarvitse estää normaalia arkea.

Lopetettuani Terhokodin ylilääkärinä haluan edelleen olla auttamassa vakavasti sairastuneita ihmisiä. Sen vuoksi aloitan toiminnan ammatinharjoittajana. Toimialueenani on sairastuneiden vastaanotto, kotikäynnit ja lääke- ja muun tukihoidon suunnittelu yhdessä perheen kanssa.

Olen ollut kirjoittamassa useita oppikirjoja, mukana Käypä Hoito-työryhmässä, toteuttanut valtakunnallisen Yhteisvastuukeräyksen ja saattohoitoa koskevan koulutushankkeen. Jatkossa ajatuksena on tarvittaessa olla edelleen mukana auttamassa esimerkiksi hoito- ja hoivayksiköitä (kotisairaanhoito, terveyskeskusten vuodeosasto, yksityiset hoivayksiköt) oirehoidon ja saattohoidon toteuttamisessa. Koulutan ja konsultoin hoitavien yksiköiden lääkäreitä ja hoitajia ja olen mukana luomassa hoitolinjauksia ja hoitomalleja erilaisilla hoitopaikoille.

Toiminta alkaa vuoden 2019 alusta. Voin olla apuna myös silloin, kun tarvitaan lisäoppia tai tukea jo työskenteleville lääkäreille ja hoitajille. Tämä voi tarkoittaa taustatukea (ns. seniorituki) nuoremmille lääkäreille, hoitotiimin konsultaatioapua tai tukea paikan päällä hoitoyksikössä ja jatkossa puhelintukea.

Ajatus on käyttää edelleen ihmisten hyväksi sitä kokemusta ja osaamista, jota on vuosien mittaan kertynyt.