+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Useissa maissa on tehty lääkäreiden eutanasia-asenteita mittaavia tutkimuksia. Suomessa viimeisimmän kyselyn mukaan noin puolet lääkäreistä kannatti kuolinavun laillistamista. Ruotsin lääkäreiden suhtautumisesta julkaistiin tänä vuonna (2021) tutkimus, jonka mukaan lääkäriavusteisen itsemurhan hyväksyisi 47,1 % ja sitä vastusti 33,2 % lääkäreistä. Yksi viidesosa vastaajista ei osannut muodostaa asiaan kantaa. Edellinen tutkimus oli tehty 2007 ja muutos asenteissa sallivampaan suuntaan oli huomattava. Kuten aiemmin oli ollut asia myös suomalaisia lääkäreitä tutkittaessa.

Ruotsissa palliatiivista työtä tekevistä lääkäreistä 55,3 % vastusti kuolinavun laillistamista. Myös Suomessa oli havaittavissa samankaltaista trendiä. Merkittävin muutos kuolinavun sallivaan suuntaan Ruotsissa oli tapahtunut syöpälääkäreiden keskuudessa, missä kannatus oli noussut 26 %:sta 46 %:iin. Edelleen kirurgit ja psykiatrit olivat vuoden 2007 tapaan tässä uudessakin tutkimuksissa halukkaampia kuolinavun sallimiseen. Suomessa Reetta Piilin tekemä tutkimus erikoisalojen kuolinapu-myönteisyydestä poikkesi siten, ettei syöpälääkäreillä havaittu samankaltaista suhtautumisen muutosta. Geriatrit pidättäytyivät aiemmin omaksumissaan kannoissa kuolinavun suhteen.

Britannian lääkäriliiton (BMA) tekemässä kyselyssä helmikuussa 2020 kuolinapua kannatti lääkäreistä 50 % ja vastusti 39 %. Vastanneista 40 % oli sitä mieltä, että lääkäriliiton tulisi muuttaa kantansa vastustavasta kannattavaksi kuolinavun suhteen. Suomessa muutoin näin ajattelevien osuus oli sama 40 %. Britanniassa 36 % lääkäreistä oli itse valmis osallistumaan kuolinavun antamiseen.

Lääketieteen opiskelijat yleisemmin kannattivat Britanniassa kuolinapua ja yleislääkärit vastustivat. Erikoisaloista anestesiologit, ensihoidon lääkärit, teholääkärit ja gynekologit olivat kuolinavun kannalla ja syöpälääkärit, geriatrit ja palliatiiviset lääkärit vastaan. Jakauma vastaa muuallakin nähtyä.

Kuwaitissa tehtiin (2019) mielenkiintoinen tutkimus lääkäreiden kuolinapu asenteista. Siellä kysyttiin 464 lääkäriltä heidän ajatuksistaan ja kuinka lääkäreiden kohtaamiset aiemmin saattohoitopotilaiden kanssa vaikuttavat suhtautumiseen. Lääkäreistä 43,9 % sallisi kuolinavun ja 29,1 % olisi valmis toteuttamaan sen. Mieslääkärit olivat valmiimpia hyväksymään kuolinavun. Epäselväksi artikkelin jälkeen kuitenkin jäi, kuinka kuolinapu kyselyssä oli määritelty.

Kun tutkittiin espanjalaisten lääketieteen, hoitotieteen ja juridiikan opiskelijoiden asenteita havaittiin, että suurin osa kannatti kuolinavun laillistamista. Lääkäriavusteista itsemurhaa kannatti 54 % ja eutanasiaa 75 %. Suhtautuminen oli samankaltainen riippumatta opiskelun alasta. Myös Italiassa 2021 julkistetussa kyselyssä lääketieteen opiskelijat olivat vahvasti kuolinavun kannalla.

Kanadan perhelääkäreistä kuoleman nopeuttamiseen suhtautui myönteisesti 41 %, mutta vain 31 % oli valmis kirjoittamaan kuolettavan reseptin ja 24 % antamaan kuolemaan johtavan injektion. Lääkärin uskonnollisuus oli merkittävin selittävä taustatekijä epäröinnille olla mukana kuolinavun toteutuksessa.

Yhteistä kaikille tutkimuksille, joissa on selvitetty lääkäreiden suhtautumista kuolinapuun, on muutos sallivampaan suuntaan. Lähes kaikissa kyselyissä kuolinapua kannattavien lääkäreiden osuus on suurempi kuin sitä vastustavien. Silti Lääkäriliitot edelleen vastustavat kuolinavun laillistamista.

Olisiko aika luopua järjestöjen ja uskonnollisen ajattelun hallitsemasta ajattelutavasta kuolinavun suhteen, ja alkaa suhtautumaan kuolinapuun sellaisena asiana, jonka suurin osa väestöstä ja nyttemmin myös asiantuntijoista hyväksyy. Italiassa ollaan pyrkimässä kansanäänestykseen asian suhteen, Portugalissa laki viivästyi oikeusistuin käsittelyn vuoksi, Espanjassa laki saatiin aikaan. Saksassa todettiin kuolinavun kieltämiseen liittyvän perustuslaillisia ongelmia.

Suomessa on valmistumassa STM työryhmän loppuraportti, jossa selkeää kantaa kuolinapuun lopultakaan ei oteta. Oma kantani on, että Suomessa tulisi ryhtyä välittömiin toimiin kuolinapua koskevan lainsäädännön valmistelussa ja saada laki valmiiksi vielä lähivuosina.