+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Keräsin googlen avustuksella useiden entisten ja nykyisten kansanedustajien tai muiden poliittisten vaikuttajien sekä nykyisen valtioneuvoston jäsenten näkemykset eutanasian suhteen. Selkeimmin eutanasiaa vastaan puolueiden edustajista ovat Keskustan ja Kristillisdemokraattien edustajat. Vihreät puolestaan on ainoa puolue, joka on ottanut puoluekokouksessa aikanaan positiivisen kannan eutanasian laillistamiseen.

Kävin läpi myös puolueiden verkkosivut, ja useimmalla puolueella ei ollut julkistettua kantaa kuolinapuun. Vihreiden kannan lisäksi SDP ilmaisi, että ”eutanasiaa tulee tarkastella paitsi eettisenä myös lääketieteellisenä ja oikeudellisena kysymyksenä. Suomessa tarvitaan omaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, millainen olisi suomalaiseen oikeusjärjestelmään istuva, eutanasian salliva lainsäädäntö.” Vasemmiston kanta ilmaistiin: ”Riittävä kivunhoito on ihmisoikeus. Kivuista kärsivien on saatava tarvitsemansa kivun hoito.” Kristillisdemokraattien selkeä kanta on: ”Tarvitaan saattohoidon kehittämistä koko maassa – ei eutanasiaa.”

 • Ville Niinistön (Vihr) mukaan armokuolemassa on kysymys oikeudesta arvokkaaseen ja hyvään kuolemaan tilanteessa, jossa edessä on vain pelkoa, tuskaa ja syviä kipuja. Nyt aika lienee Suomessa kypsä harkitulle keskustelulle ja päätöksenteolle armokuoleman mahdollisuudesta, perustelee Niinistö.
 • Eutanasian laillistamista vastustavat Timo Soini (sin) sekä kristillisdemokraattien Sari Essayah.
  o Essayah ja Soini perustelevat kielteistä kantaansa kristillisellä vakaumuksella ja ideologialla.
 • Alexander Stubb (Kok) Ei ole inhimilliseltä kannalta perusteltua pitää kärsivää ihmistä väkisin hengissä vastoin tämän omaa tahtoa.
 • Petteri Orpo (Kok)Vaikea kysymys. On varmasti tapauksia, joissa maalaisjärjen mukaan eutanasia olisi armollinen tapa.
 • Elina Lepomäki (Kok) Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.
 • Kristiina Salonen (Sdp) Suomessa on syytä puhua eutanasian mahdollistamisesta
 • Merja Kyllönen (Vas) – Siinä missä ihminen on oikeutettu inhimilliseen elämään, näen että on oltava oikeus myös inhimilliseen kuolemaan, kun esimerkiksi toivoa parantumisesta ei enää ole.
 • Kaisa Juuson (ps.) mielestä eutanasian pitäisi olla mahdollista silloin, kun ei ole enää mitään toivoa paranemisesta ja henkilö on oikeustoimikelpoinen.
 • Arja Juvonen (ps.) muistuttaa, että ihmiset pelkäävät kovia kipuja, toivottomuutta ja itsemääräämisen katoamista. Se, että eutanasia olisi laillista, ei ole elämän väheksymistä. Se on ihmisen henkilökohtaisen elämän kunnioitusta.
 • Minna Reijonen (ps.) kannattaa eutanasian laillistamista, mutta hän korostaa, että kysymys eutanasiasta on äärimmäisen vaikea.
 • Noora Koponen (vihr.) kannattaa eutanasian laillistamista, mutta muistuttaa, että on tärkeää huomioida myös työntekijän rooli eutanasian toteutuksessa.
 • Mia Laiho (Kok) En kannata nykytilanteessa eutanasian laillistamista, koska saattohoidon tilanne ei ole kunnossa. Kun saattohoidon saatavuus ja laatu on ensin varmistettu, ja jos sen keinoin potilasta ei voida auttaa, voidaan arvioida eutanasian laillistamisen tarvetta.
 • Kim Berg (Sdp) mielestä saattohoidosta pitäisi saada ensin laki, jotta voitaisiin turvata kaikille mahdollisuus hyvään ja kivuttomaan kuolemaan.
 • Markus Lohi (kesk.) ja Veronica Rehn-Kivi (rkp) eivät perustelleet kielteistä kantaansa.
 • Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaalidemokraattien Heidi Viljanen, Aki Lindén ja Ilmari Nurminen eivät ota selkeää kantaa eutanasian laillistamiseen.
 • Ville Tavio (Ps) itse kannattaa eutanasian hyväksymistä ääritapauksissa, mutta ei katsonut aiheelliseksi äänestää kokoomusedustaja Timo Heinosen lausuman puolesta.
 • Jani Mäkelä (Ps) eutanasian puolesta? (ei löydy kuin Twitter kommentti)
 • Lulu Ranne (Ps) ei löydy kannanottoa
 • Kai Mykkänen (Kok) Varmasti löytyy tapauksia, joissa pitäisi vastata kyllä. Mutta miten arvioit, milloin potilaan päätös on varmasti lopullinen? Eutanasia tekona on kuitenkin aina peruuttamaton. Aika painava vastuu ja taakkakin siinä lääkäreille syntyisi.
 • Sari Sarkomaa (kok) ei vielä halua ottaa kantaa kansalaisaloitteen varsinaiseen kysymykseen, eli eutanasian laillistamiseen, hän pitää kuitenkin tärkeänä uuden saattohoitolain saamista, tai edes pykälätasoista uudistamista.
 • Jukka Kopra (kok) ei löydy kannanottoa
 • Pia Kauma (kok) Mikäli aktiivista kuolinapua halutaan viedä eteenpäin, on saatava kattavaa ja luotettavaa tietoa siitä, millaisia asioita on tullut eteen niissä maissa, joissa eutanasia on sallittu. Tässä asiassa on vielä monta selvitettävää asiaa, ennen kuin asiassa voidaan edetä.
 • Juha Pylväs (kesk)??
 • Eeva Kalli (kesk)??
 • Harry Harkimo (Nyt) Jos olen rehellinen, niin eutanasia on minusta niin monitahoinen kysymys, että mieluiten jättäisin äänestämättä.
 • Adlercreutz Anders (Rkp) Eutanasia on joissakin tapauksissa kärsimystä mahdollisesti pitkittävää hoitoa inhimillisempi vaihtoehto. On tärkeää, että aina on tarjolla hyvää saattohoitoa.
 • Silvia Modig (Vas) sanoi kannattavansa aloitetta edellyttäen, että maasta löytyy lain voimaantultua laadukasta saattohoitoa koko maassa.
 • Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi kannattavansa aloitetta, koska on entisessä työssään terveyskeskuksessa nähnyt monta kuolemaa. ”Hyvää ja huonoa.”
 • Sari Essayah (KD) perusteli kielteistä kantaa sillä, että ”eutanasiassa on kyse elämän lopettamisesta. Toisen ihmisen surmaamisesta”.
 • Maria Guzenina (Sdp) puoltaa eutanasiaa ja sanoi, että ”kyse on armosta ja ihmisen itsemääräämisoikeudesta”.
 • Tytti Tuppurainen (Sdp) on kielteisellä kannalla oleva ja perusteli, että ”hyväksyttävän kuolinavun määrittely on käytännössä osoittautunut vaikeaksi”.
 • Kimmo Kivelä (Ps) vastasi ei, koska ”lääkäri joutuisi todella vaikeaan tilanteeseen”.
 • Juho Eerola (Ps) perusteli kyllä-vastaustaan: ”Jos syntymätön lapsi voidaan tappaa ihan vain äidin päätöksellä, niin miksei pitkän elämän elänyt sairas vanhus saisi omasta kohtalostaan jo itse päättää”.
 • Jaana Pelkonen (Kok) vastasi kyllä ja perusteli: ”Siinä vaiheessa, kun elämä ei ole elämisen arvoista, miksi pakottaa rakkaintaan kärsimään?”

Valtioneuvoston jäsenet 2022:

 • Sanna Marin (SDP) on puolestaan kertonut kannattavansa eutanasiaa todeten muun muassa, että kyse on inhimillisyydestä.
 • Antti Kaikkosen (Kesk) mielestä eutanasia voitaisiin sallia henkilölle, joka sairastaa parantumatonta sairautta, johon ei ole hoitokeinoa ja kärsii kivuista, joita ei voi lievittää. Lisäksi Kaikkosen mukaan eutanasiaan tarvittaisiin potilaan oma vakaa, harkittu tahto sekä lääkärin lausunto.
 • Annika Saarikon (Kesk) mukaan hänen hengellisellä vakaumuksellaan ei ole suoraan tekemistä sen kanssa, ettei hän kannata armokuoleman sallimista
 • Tytti Tuppurainen (Sdp) on kielteisellä kannalla oleva ja perusteli, että ”hyväksyttävän kuolinavun määrittely on käytännössä osoittautunut vaikeaksi”.
 • Anna-Maja Henrikssonia (rkp) arveluttaa lääkäreille lankeava konkreettinen vastuu potilaan tahdon toteuttamisesta.
 • Pekka Haavisto (Vihr) hyväksyy eutanasian parantumattomien sairauksien kohdalla silloin, kun se tapahtuu todistetusti ihmisen omasta tahdosta.
 • Matti Vanhanen (kesk.) haluaa kuulla vielä lisänäkemyksiä erityisesti terveydenhuollon ammattilaisilta, joten hän ei vielä siis osaa sanoa kantaansa.
 • Ville Skinnarin (Sdp) mukaan isän vihje kuolinavusta auttoi häntä tekemään päätöksen ja kannattamaan kansalaisaloitetta.
 • Thomas Blomqvist ei eutanasia kansalaisaloitteelle
 • Krista Mikkonen (Vihr) vihreillä ei Mikkosen mukaan ole poliittista kantaa eutanasiaan.
 • Sirpa Paatero (Sdp) vastustaa eutanasiaa.
 • Antti Kurvinen (kesk) vastustaa eutanasiaa
 • Jari Leppä (kesk) vastustaa eutanasiaa.
 • Timo Harakka (sdp) Samastun heihin, joita voisi uhata ei-vapaaehtoinen eutanasia oloissa, joita emme nyt osaa kuvitella. Viime vuosina tapahtunut paljon, mitä ei osannut kuvitella.
 • Tuula Haatainen (sd.) pitää mahdollisena, että eutanasiaa kannattava kansalaisaloite saattaa eutanasian laillistamisen sijaan johtaa saattohoidon paranemiseen Suomessa.
 • Mika Lintilä??
 • Hanna Sarkkinen (Vas) On epäeettistä evätä kärsivän ihmisen vakaa tahto sillä perusteella, että asia on vaikea.
 • Aki Linden (SDP) Tähän asiaan ei voi vastata kyllä tai ei.
 • Emma Kari (vihr)??

Kuolinapu on selkeästi mielipiteitä jakava ja lausujan kanta ilmaisee myös suhteen itsemääräämisoikeuteen ja kärsimyksen sietoon. Kysymys suhtautumisesta eutanasiaan on syytä säilyttää lähestyvien eduskuntavaalien vaalikoneissa, sillä vastaus siihen kertoo haluaako lausuja kuulua Venäjän, Turkin ja Unkarin kanssa samaan arvomaailmaan vai siihen joukkoon, jota valtaosa EU.maista sekä USA ja Kanada edustavat.