+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

No usein ei saa. Saattohoidon tilaa ja laatua on selvitetty. THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) mukaan vanhat ihmiset saavat elämänsä lopulla kärsiä huonosta kivunhoidosta ja osaamattomasta tai olemattomasta saattohoidosta.

Asiantuntijaryhmä arvioi kotihoidon lukuisten akuuttikäyntien johtuvan henkilöstön heikosta saattohoidon osaamisesta, vähäisestä kotisairaalan tuesta sekä sairaanhoidollisen osaamisen puutteesta.

Vanhuspalvelujen tila –tutkimuksen mukaan (2018) yli 40 prosentilla kotihoidon henkilöstöstä oli heikko kivunhoidon ja saattohoidon osaaminen. Kotihoidon yksiköistä 72 prosenttia sai tukea kotisairaalalta, ja vain 36 prosentilla oli tukenaan saattohoitotiimi.

Kuinka ihmeessä näin voi olla? ”Parempi henkilöstömitoitus ei takaa kivunhoidon, lääkehoidon ja saattohoidon osaamista. Avain parempaan elämän loppuvaiheen hoitoon on lisätä sairaanhoitajien osuutta henkilöstöstä ja kouluttaa koko henkilöstö saattohoidon perusteisiin”, sanoo THL tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri.

Professori Jaakko Valvanne on myös kirjoittanut aiheesta sanoen, ettei suurempi joukko osaamattomia ihmisiä tee sen parempaa jälkeä kuin pienempikään. Ei pelkkä mitoituksen muutos paranna hoitoa, ellei samalla lisätä tekemisen laatua. Valvanteen mukaan johtaminen ja koulutus ovat asian ydin.

Hoitajamitoitus on herkkä asia. Jos hoitavia ihmisiä on liian vähän ja työtä liikaa, ei voi syntyä hyvää jälkeä. Sama pätee lääkärityövoimaan. Kivunhoitoa ja saattohoitoa on vaikea toteuttaa, jos lääkäreitä ei ole tai lääkäri käy joskus ja pääosin konsultoi puhelimessa.

Onnettomat ihmiset yrittävät löytää apua ja osa ajautuu harkitsemaan itsemurhaa. Ikään kuin ihmisiä provosoitaisiin ajattelemaan ääriratkaisuja. Kuitenkin paremman kivunhoidon ja saattohoidon toteuttamisessa kyse on vain siitä, että annetaan hoitaville ihmisille riittävät resurssit, niin tiedolliset kuin määrällisetkin, ja ryhdytään järjestämään hoidon toteutusta paremmin johdetulle pohjalle. Opetetaan, miten toimitaan ja annetaan mahdollisuus sen jälkeen tehdä niin.

Olen itse ollut jo 25 vuotta puhumassa ja kirjoittamassa, että hoitojärjestelmän rakenteita tulee muuttaa siten, että hyvä kivunhoito ja saattohoito on mahdollista. Aivan kuten vanhusten hoidossa on jo iät ajat tiedetty, ettei hoidon toteutus täytä vaadittavaa laatua. Oli sitten kyse yksityisestä tai julkisesta toiminnasta. Hei haloo – joku päivä se olet sinä päättäjä, joka kipuilet kuollessasi. Valmistakaa omaa kuolinvuodettanne!