+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Meillä on selkeä pula saattohoidon osaamisesta ja osaajista, kun osaamisen tarve on enemmän kuin perustason osaamista.

Lääkäriliiton 10.9.2019 julkistaman kyselyn mukaan noin joka viides johtava lääkäri arvioi, että kuntalaisten käytettävissä ei ole tarjolla mitään tai ei riittävästi perustasoa vaativampia saattohoitopalveluita. Näiden terveyskeskusten alueella asuu yli 400 000 suomalaista.

Meillä on liki puoli miljoonaa ihmistä, noin 1/10 kansasta, joille ei ole tarjolla helpotusta kuoleman lähestyessä, elleivät hoidolliset kysymykset ole perustasoa! Tiedot ilmenevät Helsingin lääkäripäivillä julkistetun saattohoitokyselyn tuloksista. Saattohoitoa koskevat tiedot kerättiin loka-marraskuussa osana terveyskeskusten johtaville lääkäreille tehtävää vuosittaista tutkimusta, joka kattaa koko maan tilanteen.

Johtavien lääkärien mielestä keskeisimpiä saattohoitoa koskevia kehityskohteita ovat kotiin tarjottavien saattohoitopalvelujen ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen, henkilöstön koulutuksen lisääminen sekä yhteistyön parantaminen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Henkilöstön täydennyskoulutusta ja konsultaatiotukea pitää vahvistaa sekä antaa henkilöstölle aikaa hoitaa kuolevia potilaita.

Voidaan ihmetellä, kuinka hyvin perustasollakaan asiat saattohoidossa ovat. Vaikka johtavat lääkärit arvioivat, että se olisi paremmin hanskassa, sopii sitä aina epäillä.

Aina eppäillä soppii, sanoi kapteeni Tuntemattomassa sotilaassa, mutta tankki se on. Paljon on tapahtumassa koulutuksen alueella, mutta se tie on hidas. Yhteisvastuu keräyksen tuotoilla järjestetyissä koulutuksissa pyrittiin auttamaan hoitoyksikköjä rakentamaan parempia saattohoidon malleja. Jotain sen tapaista tarvittaisiin varmaankin nytkin, jo ennen kuin ministeriön työryhmien tuotokset ovat tuottaneet parempia toimintamalleja.

Tulokset maailmalta eivät ole erityisen rohkaisevia sen suhteen, että päättämällä tehdä tästä eteenpäin kaikki paremmin, saataisiin riittävästi muutoksia. Ongelmat ovat pitkälti kohtaamisen ja hoitamisen kulttuureissa, eikä muutoksia niihin näyttäisi nopeasti olevan tulossa. Mahdollisen sote-uudistuksen myötä saattaa käydä niin, että kokonaisuudet ja jatkuvuus heikkenevät ns valinnanvapauden ja yksityistämisen edessä.