+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Lääkäriliitto, Tehy ja Super ovat ajamassa saattohoitoa vahvasti hallitusohjelmaan (#saattohoitopaketti) ja HS kirjoitti myös pääkirjoitusaukeamallaan saattohoidon tärkeydestä. Eutanasiakeskustelu käytiin kansalaisaloitteen pohjalta eduskunnassa viime vuonna ja tänä vuonna eutanasia nousi mm Espanjassa yhdeksi vaaliteemaksi.

Sosiaalisessa mediassa informaationpätkät koostuvat subjektiivisista, osin sattumanvaraisista osasista. Kuka tahansa kykenee välittämään sosiaalisen median kautta näkemyksiään, ja tämä on johtanut vaikeuksiin erotella massasta relevanttia informaatiota. Tieteellisessä keskustelussa asiat pyritään perusteleman tieteen menetelmin hankituilla perusteluilla. Sosiaalisessa mediassa kaikki äänet saavat saman painon, ellei vastaanottaja kykene arvioimaan tiedonlähteen luotettavuutta ja informaation merkityksellisyyttä.

Kun informaation määrä kasvaa, tulee yksittäiselle ihmiselle mahdottomaksi löytää tietoa, ellei sitä jotenkin ole paloiteltu. Moni kokee olevansa valistunut lukija/katsoja ja tekevänsä rationaalisia valintoja, jotka perustuvat hänen omaan maailmankuvaansa. Koska seuraan Yleisradion kanavia, olen yhteiskunnallisesti valveutuneempi kuin tuttava, joka katsoo Foxia ja lukee vain Seiskaa. Paitsi että informaation lähteen valinta on nimenomaan valinta, se kuvastaa myös sitä, millaisina haluamme tulla nähdyiksi.

Hain kokeeksi erilaisilta keskustelusivuilta eri tavoin kuolemaa koskettelevia kirjoituksia. Kuolema on käsitteenä niin laaja, että rajasin sen koskemaan yksilön kuolemiseen liittyviä keskusteluja. Uskonto nousi varsin pian keskustelun teemaksi, ja rajasin senkin tarkastelusta pois. Kun kirjoittajan oma halu kirjoittaa liittyy rasismiin, siirtymät voivat olla yllättäviäkin. Yksi juonne oli, että suomalaiset pitäisi saada saattohoitoon ja tilalle saada pakolaisia. Varsin pian tämäkin avaus johti hyvin alatyyliseen kommentoitiin ja henkilökohtaiseen solvaamiseen. Lopulta päädyttiin sinne, mihin niin monesti eli karkeaan rasismiin.

Some keskusteluissa toimii ikään kuin muunnettu ”särkynyt puhelin”. Joku aloittaa omaan elämäänsä liittyvällä usein traagisella kysymyksellä, jonka jälkeen joku ryhtyy pilkkaamaan kysymystä ja saa aikaiseksi hyvin tunnepitoisen keskustelun, joka kumpuaa pilkallisesta kommentista, ei alkuperäisestä kysymyksestä. Tämä saattaa kuitenkin saada alkuperäisellä kysyjällä, joka on hyvin herkällä mielellä, vaikean tunnereaktion. Empatian puute ja suoranainen toisen ihmisen tarkoituksellinen haavoittaminen on somessa mahdollista, ja sitä tapahtuu koko ajan.

On luonnollista, että eutanasiasta keskustelemisessa puhutaan elämänarvoista, uskonnosta ja erilaisista peloista, jotka saattavat kohdistua vanhusväestöön tai johonkin muuhun määriteltyyn ryhmään. Eutanasia ei ole Suomessa laillista, ja tästä syystä myös kysymykset lain säätämisestä nousevat esiin. Kyselyissä yleensä suuri osa ihmisistä on ollut eutanasian kannalla. Eutanasian kannattajat sanovat tämän kuvastavan muuttunutta arvomaailmaa ja vastustajat vetoavat siihen, etteivät ihmiset tiedä mihin ottavat kantaa.

Usein keskustelussa eutanasiasta, kuten kuolemasta muutoinkin puhuttaessa, erilaiset pelot, todelliset tai irrationaaliset, nousevat pintaan. Tätä käytetään myös retorisena keinona. Vedotaan ihmisen pelkoon joutua koneiden ja letkujen armoille eutanasian puolesta puhuttaessa. Kukapa haluaisi kärsiä suunnatonta kipua täysin toisten avusta ja laitteista riippuvaisena. Jätetään kertomatta, että kipu voidaan hoitaa ja että suuri osa ihmisistä kokee pikemmin helpotuksena ja avun saamisena loppuvaiheen runsaan hoivan.

Saatetaan kertoa, että yhteiskunta säästää huomattavasti hoivakuluissa, jos suuri osa vanhuksista ja pitkäaikaissairaista surmataan. Tällöin unohdetaan, että yhteiskuntaa ja lääkärintoimintaa edelleen ohjaa inhimillisyys ja korkea eettinen ajattelu. Maailman tulisi muuttua paljon, jos edellä kerrotun kaltainen pahantahtoinen ajattelu leviäisi.

Hakiessaan eutanasialle myönteistä tietoa hakukoneen avulla vähitellen algoritmi vahvistaa minun haluavan sen suuntaisia tuloksia. Haku alkaa tuottaa yhä enemmän eutanasiamyönteistä tuotosta. Näin vahvistuu myös näkemys, että suurin osa löydettävissä olevasta materiaalista on samalla tavoin eutanasiamyönteistä, kuin oma ajatteluni.