+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Lääkäriliiton mukaan eutanasia jakaa lääkärien mielipiteitä, kuten tapahtui aiemmissakin kyselyissä. Lääkäriliitto painottaa tulkinnassaan työikäisten vastauksia, jonka mukaan puolet työikäisistä lääkäreistä on eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Eutanasian kannatus ei ole liiton mukaan muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä.

Kun katsotaan kaikkia vastanneita (tosin vastausprosentti oli vain 26 %), eutanasian laillistamisen kannalla on 49,2 % vastaajista ja vastaan 45,9 %. Tästä huolimatta liitto otsikoi, että EI eutanasialle?

Toisessa kysymyksessä, missä kysyttiin, tulisiko suomeen ottaa Belgian ja Hollannin mallin mukainen rajoitettu eutanasiakäytäntö, 52 % sanoi kyllä ja 42 % ei.

Lääkäriliiton kyselyssä kysyttiin poistuisiko eutanasian tarve riittävällä terminaalihoidolla (ei siis saattohoidolla), ja tähän 57 % vastasi, että poistuisi.

Kun kysyttiin, tulisiko lääkärin voida avustaa potilasta itsemurhassa, vastaajista 46,3 % oli sitä mieltä, että pitäisi ja 46,9 % ettei pitäisi. Tämä osio siis meni liki tasan.
.
Kyselyyn vastanneista alle puolet toivoi muutosta Lääkäriliiton kantoihin. Suhtautuminen eutanasiaan ei ole merkittävästi muuttunut edellisestä kyselystä, jossa jo liki puolet olisi eutanasian laillistamisen kannalla. Mielipiteet koskien lääkäriavusteista itsemurhaa ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan.

”Vaikka lääkäriavusteisen itsemurhan suhteen mielipiteet ovat muuttuneet sallivammaksi, vain 40 % kyselyyn vastanneista toivoi muutosta eutanasiaa tai lääkäriavusteista itsemurhaa koskeviin Lääkäriliiton kantoihin. Osa eutanasiaa kannattavista lääkäreistä ei kuitenkaan halunnut, että Lääkäriliiton kantaa tulisi muuttaa”, sanoo Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Lääkäriliiton julkistamassa tiedotteessa tulkitaan siis varsin vapaasti kyselyn tuloksia. Vastaajista 3,2 %-yksikköä enemmän on eutanasian laillistamisen kannalla kuin vastaan. Olisi hyvä kuulla perustelut sille, miksei enemmistön kanta vaikuta edes Lääkäriliiton tiedotteen otsikkoon. Lisäksi miltei yhtä suuri osa vastaajista kannattaa lääkäriavusteista kuolemaa.

Minulle tulkinnoista syntyy näkemys, jonka mukaan kyselyn vastauksia katsotaan tarkemmin vain niiltä osin, jotka vastaavat Lääkäriliiton aiempaa kielteistä kantaa. Pieni vastausprosentti toisaalta kertoo, että 74 % jäsenkunnasta ei lainkaan vastannut.

Vastausten jakaumissa on ristiriitaa. Vaikka ollaan sitä mieltä, että tulisi sallia nykyistä paremmin potilaille annettava kuolinapu, silti suuri osa vastaajista ei halua liiton muuttavan kantaansa? Mistä tämä mahtaa kertoa? Ehkä myös siitä, että liitto itse, jolla on ollut voimakas kielteinen kanta, oli kyselyn toteuttaja.