+358 50 3658 657 hannisenjuha@gmail.com

Itsemurhassa avustaminen on Sveitsissä mahdollista. Lain mukaan avustaminen sallitaan, jos motiivi apuun ei ole itsekäs. Apua ei voida siis antaa, jos kuolemasta seuraa jotain hyötyä auttajalle. Sveitsissä on jo useita yhteisöjä, jotka toteuttavat vaikeasti sairaan ja kärsivän ihmisen kuolemaan. Sveitsiin voi hakeutua myös muista maista. Sveitsissä aktiivinen eutanasia ei sen sijaan ole sallittua. Suullisen tiedonannon mukaan mm Ruotsista hakeutuu toistakymmentä ihmistä vuosittain Sveitsiin saamaan kuolinapua.

Suomessa ja Ruotsissa itsemurhassa avustamista ei ole määritelty rikoslaissa rangaistavaksi. Yhdysvalloissa on useassa osavaltiossa mahdollisuus saada kuolinapua, kun sairauden aiheuttama kärsimys on sietämätöntä ja kuolema on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Saksassa ja Itävallassa korkeimmassa oikeusasteessa on äskettäin todettu, että kuolinavun antamisesta kieltäytyminen on vastoin ihmisten perustuslaillista oikeutta itsemääräämiseen.

Suomestakin lehtitietojen perusteella hakeutuu ihmisiä Sveitsiin saamaan kuolinapua. Korona pandemian aikana hakeutuminen toiseen maahan on vaikeutunut. Tästä johtuen Ruotsissa heinäkuussa 2020 lääkäri Staffan Bergström avusti kuolemaan potilaan, jolle oli jo paikka Sveitsin itsemurhassa avustavassa yksikössä mutta matka ei ollutkaan enää mahdollinen.

Voidaan kysyä, onko ylipäänsä inhimillistä ajatella, että kuoleva ihminen joutuu matkustamaan toiseen maahan toteuttaakseen viimeisen tahtonsa kuolla? Tulisiko Suomessakin olla mahdollista saada osaavaa apua oman kuolemansa toteuttamiseen, kun sairaus aiheuttaa kärsimystä ja lähiaikoina myös kuoleman?

Eutanasiaa koskeneen kansalaisaloitteen jälkeen perustetussa ministeriön työryhmässä on pohdittu kohta 2 vuotta edellytyksiä eutanasiaa ja avustettua itsemurhaa koskevalle lainsäädännölle. Kovin valmista ei ole toistaiseksi tullut. Erimielisyydet ovat vahvoja.

Itsemurhassa avustaminen ei välttämättä vaadi uutta lakia, mutta mikäli lääkärit osallistuisivat itsemurhassa avustamiseen, se vaatisi lääkäreiden oikeusturvan ja aseman selkiyttämistä. Tiedossa ei ole selkeää ennakkotapausta siitä, millaisia seuraamuksia avustamisesta koituisi. Ymmärrettävästi kukaan lääkäreistä ei ole kovin halukas toimimaan ennakkotapauksena. Ruotsissakin prosessi on kesken, mutta toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Ammatilliset seuraamukset, eli lääkärinoikeuksien mahdollinen menettäminen, ovat vielä avoimet.

On välttämätöntä, että nyt Sosiaali- ja terveysministeriössä toimiva työryhmä saa aikaan selkeän ehdotuksen eutanasian ja avustetun itsemurhan käytäntöjen selkiyttämiseksi. Asian jääminen hyllylle on vahingollista niin ihmisten itsemääräämisoikeudelle kuin lääkäreiden oikeusturvallekin. Oikeus itsemääräämiseen on kuitenkin tärkeä perusoikeutemme.